Chanel av Rustbøle NO35745/121 premie spor. Norsk Utstillingschampion

Chanel sin stamtavle

 

 

 

 

 

 

INT N LIT UCH NV-08
Storfoten's Ff Gunnulf Den Yngre
SNUCH
Bothnias Dg Rimfaxe Rødløga
SVCH SUCH
Guldrikets Diamant

SNUCH
Bothnias Ulrii Ghertrud Rødløga

NUCH SUCH
Seidemanns Åttito
NUCH SUCH
Storfoten's Olympic Star

Kisgruven's Lea

Tia av Rustbøle Auras Riesling Orlando Von Der Steinhalde
Sidney Von Der Steinhalde
Dina av Rustbøle NordV00-01 NV01 S INTUCH
Amleto Della Canterana

INT NORD FIN UCH NORDV-02 05WW 02 NV01-02-03-04-05-07 SV01-02 KBHV02-05-07 FINV-05 SV-08
Tilla av Rustbøle